רגולוציה סביבתית

רגולוציה סביבתית ומפגעים סביבתיים

משרדו של עו"ד אלסנר מתמחה מזה שנים בייעוץ וליווי שוטף של עסקים  מפעלים, חברות וגופים שונים אחרים בתחום הייחודי של הרגולציה הסביבתית ודיני הגנת הסביבה.

המשרד משתף פעולה עם מומחים מובילים בתחומם בארץ כגון בתחום שפכי תעשיה, חומרים מסוכנים, זיהום ופליטות לאויר, מומחי ומודדי קרינה מוסמכים, וכן במומחים נוספים נדרשים כגון הידרולוגים, הידרוגאולגים ומומחים בתחום הרעש (אקוסטקאיים) המסיעיים לנו בגיבוש האסטרטגיה וההתנהלות הנכונה והמדויקת ביותר עבור הלקוחות מול המשרד להגנת הסביבה, וגורמי אכיפה נוספים.

בין היתר מספק משרדו של עו"ד אלסנר ייעוץ משפטי וחוות דעת משפטיות על חוק אויר נקי, חוק החומרים המסוכנים, חוק רישוי עסקים ותקנותיו, חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, חוק המים, חוק הטיפול הסביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני,  חוק האריזות  חוק תאגידי המים והביוב, חוק המים, ועוד.

משרדו של עו"ד אלסנר מספק שירותי ייעוץ וליווי משפטי למפעלים ועסקים שונים בתחום הרגולציה הסביבתית (היתרי פליטה , היתרי הזרמה לים ולנחלים, היתרי קרינה, חוק החומרים המסוכנים, שפכי תעשיה ) וכן בייעוץ בתחום רישוי העסקים לעסקים טעוני רישוי הנזקקים לייעוץ בתחום הסביבה.

בנוסף לכך המשרד מתמחה בטיפול הייחודי במפגעים סביבתיים שונים כגון מפגעי רעש, מפגעי קרינה ממקורות שונים (סלולר, רדיו, חשמל), מפגעי ריח, זיהום מקורות מים וקרקע, חומרים מסוכנים וכיו"ב.

 עו"ד אלסנר הוא בעל ניסיון רב שנים בהופעות בבתי המשפט השונים הן בתחום איכות הסביבה וכן בתחום האזרחי והמסחרי,  תובענות ייצוגיות סביבתיות וצרכניות וכיו"ב.