משרדו של עו"ד אלסנר מטפל בכל תחומי המפגעים הסביבתיים בסביבת המגורים העירונית ובסביבה הכפרית. בין היתר מטפל המשרד במפגעי רעש (מכבישים, רכבות, מזגנים אתרי בניה וכיו"ב), מפגעי ריחות (עשן, שריפות, לולים, רפתות וכיו"ב), וזיהומי קרקע (מתחנות דלק, ממפעלי תעשיה, שפכים וכיו"ב) וכן במפגעים ומטרדים ממזבלות בלתי חוקיות.

 

המשרד מתמחה בטיפול במפגעי קרינה ממקורות חשמליים (קרינה בלתי מייננת בתחום: ELF) כגון מחדרי השנאה בבתי מגורים, שנאי רחוב של חברת חשמל, כבלי חשמל  ומתח גבוה וכיו"ב. בנוסף מתמחה עו"ד אלסנר בטיפול במפגעי קרינה סלולרים וקרינת רדיו (קרינה בלתי מייננת בתחום: RF) כגון אנטנות סלולריות, מתקני גישה אלחוטיים, אנטנות לשידורי רדיו, אנטנות  צבאיות וכיו"ב.

 

המשרד משתף פעולה עם מומחים מובילים בתחומם בארץ כגון בתחום שפכי תעשיה, חומרים מסוכנים, זיהום ופליטות לאויר, מומחי ומודדי קרינה מוסמכים, וכן במומחים נוספים נדרשים כגון הידרולוגים, הידרוגאולגים ומומחים בתחום הרעש (אקוסטקאים) המסעיים לנו בגיבוש התביעות והעתירות המתאימות לסילוק המפגעים וכן במתן חוות דעת לעסקים ומפעלים הנדרשים לליווי משפטי.

בנוסף לטיפול במפגעים ומטרדים, משרדנו מספק ייעוץ משפטי מקיף בתחום הסביבתי ודיני איכות הסביבה הכלליים לבעלי עסקים טעוני רשיון עסק, למפעלים, ולחקלאים על מנת לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של הרגולציה הסביבתית העדכנית.

 

בין היתר מספק משרדנו ייעוץ על, חוק אויר נקי, חוק החומרים המסוכנים, חוק רישוי עסקים ותקנותיו, חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, חוק המים, חוק הטיפול הסביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני,  חוק האריזות  חוק תאגידי המים והביוב ועוד.